PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tin học THCS quyển 1 1 10500
2 Tin học THCS quyển 2 3 42900
3 Sách giáo dục thư viện và trường học 6 166000
4 Sách tham khảo công dân 20 118200
5 Bài tập hoá học 24 158400
6 Thế giới trong ta 25 450000
7 Hóa học 34 304400
8 Bài tập toán tập 1 42 292500
9 Sách tham khảo địa 46 612000
10 Bài tập ngữ văn tập 1 47 228300
11 Bài tập vật lí 49 137100
12 Bài tập ngữ văn tập 2 50 232800
13 Văn nghệ Hải Dương 52 620000
14 Sách thiếu nhi 55 1500700
15 Bài tập toán tập 2 55 327200
16 Bài tập tiếng Anh 60 702400
17 Toán tập 1 62 348400
18 Toán tập 2 64 314100
19 Sách Hồ Chí Minh 66 2797700
20 Ngữ văn tập 1 69 522800
21 Sinh học 70 848600
22 Mỹ thuật và âm nhạc 70 624100
23 Lịch sử 71 525300
24 Ngữ văn tập 2 73 526600
25 Địa lí 73 695800
26 Văn học và tuổi trẻ 74 834000
27 Giáo dục công dân 76 216400
28 Vật lí 79 450000
29 Tài hoa trẻ 85 890200
30 Sách tham khảo 87 6831500
31 Tiếng Anh 93 1397500
32 Sách đạo đức 97 2727900
33 Sách tham khảo sinh 100 2569800
34 Tạp chí khoa học giáo dục 103 1898000
35 Công nghệ 106 777800
36 Toán học tuổi trẻ 107 1081500
37 Sách tham khảo lịch sử 107 2157100
38 Sách pháp luật 108 4338100
39 Tạp chí thiết bị giáo dục 110 1835000
40 Sách tham khảo hoá 116 3305800
41 Vật lí tuổi trẻ 117 1262600
42 Báo nhân dân hàng ngày 118 2130800
43 Sách tham khảo lí 135 2644700
44 Tạp chí giáo dục 189 3378800
45 Thế giới mới 205 2721600
46 Sách tham khảo tiếng Anh 222 5017100
47 Báo thiếu niên hàng tuần 369 2005000
48 Sách tham khảo văn 412 11092900
49 Sách tham khảo toán 508 11352700
50 Toán tuổi thơ 510 4464000
51 Sách nghiệp vụ 1150 18262700
 
TỔNG
6570
108750300