PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Phạm Thị NguyệtÂm nhạc6A241111
2Phạm Thị NguyệtÂm nhạc6B251111
3Phạm Thị NguyệtÂm nhạc7A431111
4Phạm Thị NguyệtÂm nhạc8A331111
5Phạm Thị NguyệtÂm nhạc9A     
6Nhữ Văn ThuấnCông nghệ6A241221
7Nhữ Văn ThuấnCông nghệ6B251221
8Vũ Văn DẫnCông nghệ7A431211
9Nguyễn Đăng ĐứcCông nghệ8A331221
10Nguyễn Đăng ĐứcCông nghệ9A331211
11Nguyễn Thị Ngọc LanĐịa lí6A241111
12Nguyễn Thị Ngọc LanĐịa lí6B251111
13Nguyễn Thị Ngọc LanĐịa lí7A431211
14Nguyễn Thị Ngọc LanĐịa lí8A331111
15Nguyễn Thị Ngọc LanĐịa lí9A331211
16Đào Huy TrungGdcd6A241111
17Đào Huy TrungGdcd6B251111
18Đào Huy TrungGdcd7A431111
19Đào Huy TrungGdcd8A331111
20Đào Huy TrungGdcd9A331111
21Nguyễn Thị AnhHóa học8A331231
22Nguyễn Thị AnhHóa học9A331231
23Lê Thị HuyềnLịch sử6A241111
24Lê Thị HuyềnLịch sử6B251111
25Lê Thị HuyềnLịch sử7A431211
26Lê Thị HuyềnLịch sử8A331211
27Lê Thị HuyềnLịch sử9A331111
28Nhữ Văn ThuấnMĩ thuật6A241111
29Nhữ Văn ThuấnMĩ thuật6B251111
30Nhữ Văn ThuấnMĩ thuật7A431111
31Nhữ Văn ThuấnMĩ thuật8A331111
32Nhữ Văn ThuấnMĩ thuật9A331111
33Nhữ Thị ThuậnNgoại ngữ6A242211
34Nhữ Thị ThuậnNgoại ngữ6B252211
35Nhữ Thị ThuậnNgoại ngữ7A432211
36Nhữ Thị ThuậnNgoại ngữ8A332211
37Nhữ Thị ThuậnNgoại ngữ9A332311
38Lê Thị HuyềnNgữ văn6A242451
39Nguyễn Thị Bích ThuỷNgữ văn6B252451
40Nguyễn Thị Bích ThuỷNgữ văn7A432451
41Lê Huệ ThànhNgữ văn8A332451
42Lê Huệ ThànhNgữ văn9A332461
43Nguyễn Thị AnhSinh học6A241311
44Nguyễn Thị AnhSinh học6B251311
45Nguyễn Thị AnhSinh học7A431311
46Nguyễn Thị AnhSinh học8A331311
47Nguyễn Thị AnhSinh học9A331311
48Vũ Hữu CườngThể dục6A241231
49Vũ Hữu CườngThể dục6B251231
50Vũ Hữu CườngThể dục7A431231
51Vũ Hữu CườngThể dục8A331231
52Vũ Hữu CườngThể dục9A331231
53Trịnh Thị HậuToán6A242331
54Vũ Thị HiềnToán6B252331
55Nguyễn Đăng ĐứcToán7A432331
56Vũ Thị HiềnToán8A332331
57Vũ Thị HiềnToán9A332231
58Nguyễn Đăng ĐứcVật lí6A241121
59Nguyễn Đăng ĐứcVật lí6B251121
60Nguyễn Đăng ĐứcVật lí7A431121
61Nguyễn Đăng ĐứcVật lí8A331121
62Nguyễn Đăng ĐứcVật lí9A331221