PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG - CƠ SỞ 2
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Thu Hà
   Sinh ngày: 10/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quán Gỏi - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt danh hiệu HSG môn Lịch sử cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Thảo Linh
   Sinh ngày: 21/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải KK cấp huện môn Lịch sử 9
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hồng Oanh
   Sinh ngày: 26/11/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:    Đạt HSG môn Tiếng Anh cấp huyện năm học 2017-2018
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Mạnh Toàn
   Sinh ngày: 08/02/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Thượng Khuông - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh nôi dung nhảy cao cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Hồng Oanh
   Sinh ngày: 26/11/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK môn Tiếng Anh cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Mạnh Toàn
   Sinh ngày: 08/02/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Thượng Khuông - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh nôi dung nhảy cao cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Hải Yến
   Sinh ngày: 22/01/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Thịnh Van - Minh Đức - Mỹ Hào - Hưng Yên
   Thành tích:     Giải KK môn Tiếng Anh cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp huyện năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Ngọc Anh
   Sinh ngày: 28/03/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích môn Lịch Sử cấp huyện năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Hà Thị Mỹ Duyên
   Sinh ngày: 14/09/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quán Gỏi - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải khuyến khích môn Lịch Sử cấp huyện năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Tiến Đạt
   Sinh ngày: 26/06/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Phương Độ - Hưng Thịnh - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải ba Điền kinh môn chạy nhanh 100m nam cấp huyện năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
12