PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG - CƠ SỞ 2
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu từ ngày 29.10.2019 27/10/2018 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu từ ngày 29.10.2019 27/10/2018 [HyperLink19]
3 HD thi HSG lớp 9 cấp huyện năm 2017-2018 15/10/2017 [HyperLink19]
4 Nội dung điều chỉnh chương trình dạy học 15/10/2017 [HyperLink19]
5 HD viết sáng kiến năm 2017-2018 01/10/2017 [HyperLink19]
6 KH thi GVG cấp huyện 2017-2018 01/10/2017 [HyperLink19]
7 Kết quả KSCL đầu năm 2017-2018 01/10/2017 [HyperLink19]
8 Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ số 484/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 07/04/2017 [HyperLink19]
9 Kế hoạch chuyên môn tháng 4+5 và lịch công tác số 155/PGDĐT-THCS ngày 29/3/2017 07/04/2017 [HyperLink19]
10 CV về việc tuyên truyền và tổ chức ký cam kết thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông số 127/PGDĐT&YTTH ngày 15/3/2017 21/03/2017 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tuyên truyền hiến máu tình nguyện năm 2017 số 14/KH-BVĐ ngày 03/3/2017 13/03/2017 [HyperLink19]
12 Thông tư hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 07/03/2017 [HyperLink19]
13 Quy định của Ban thường bị huyện ủy về một số việc cần làm ngay nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. công chức, viên chức 03/03/2017 [HyperLink19]
14 CV về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học số 147/SGD&ĐT-CTHSSV&CNTT 01/03/2017 [HyperLink19]
15 Kế hoạch chuyên môn tháng 3/2017 số 73/PGD&ĐT-THCS ngày 27/02/2017 28/02/2017 [HyperLink19]
16 Cv về việc xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 số 57/PGDĐT-KH ngày 14/2/2017 15/02/2017 [HyperLink19]
17 Chương trình công tác chuyên môn cấp THCS tháng 02/2017 số 34/PGD&ĐT-THCS ngày 03/02/2017 07/02/2017 [HyperLink19]
18 Đề an nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia 07/02/2017 [HyperLink19]
19 CV về việc hướng dẫn nghỉ tết Đinh Dậu 2017 ngày 06/01/2017 13/01/2017 [HyperLink19]
20 Kế hoạch chuyên môn tháng 01 năm 2017 13/01/2017 [HyperLink19]
    
1234