PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG - CƠ SỞ 2
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề KT giữa kì II môn Toán Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
2 Đề thi môn Văn9 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
3 Đề môn Văn8 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
4 Đề môn Văn 7 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
5 Đề môn Văn6 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
6 Đề môn Anh 9 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
7 Đề môn Anh 8 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
8 Đề môn Anh 7 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
9 Đề môn Anh 6 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
10 Đề môn toán 6 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
11 Đề môn toán 7 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
12 Đề môn toán 8 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
13 Đề môn toán 9 KSCL đầu năm 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
14 Đề thi THPT môn toán 2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
15 Đề KT giữa kỳ II môn Văn năm học 2016-2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
16 Đề KT giữa kỳ II môn toán năm học 2016-2017 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
17 Đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2015-2016. Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
18 Đề thi HGS trường 6,7,8 năm học 2014-2015 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
19 Đề thi HGS trường 6,7,8 năm học 2013-2014 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
20 Đề thi HGS trường 6,7,8 năm học 2012-2013 Trịnh Thị Hậu [HyperLink19]
12