PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH HƯNG - CƠ SỞ 2
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo kết quả tổ chức ký cam kết và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông trong học sinh, thanh thiếu niên 3/4/2017 [HyperLink19]
2 Báo cáo công tác tháng 3/2017 24/3/2017 [HyperLink19]
3 Báo cáo công tác tháng 3/2017 24/3/2017 [HyperLink19]
4 Tờ trình về việc thẩm định Đề án tinh giảm biên chế năm 2017 14/3/2017 [HyperLink19]
5 Báo cáo công tác tháng 02/2017 24/02/2017 [HyperLink19]
6 Báo cáo công tác tháng 2/2017 24/02/2017 [HyperLink19]
7 Đề án vị trí việc làm trong nhà trường 10/02/2017 [HyperLink19]
8 Báo cáo công tác tháng 01/2017 03/02/2017 [HyperLink19]
9 Báo cáo công tác tháng 01/2017 03/02/2017 [HyperLink19]
10 Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2016-2017 12/01/2017 [HyperLink19]
11 Báo cáo công tác tháng 12/2016 24/12/2016 [HyperLink19]
12 Báo cáo công tác tháng 12/2016 24/12/2016 [HyperLink19]
13 Báo cáo công tác tháng 11/2016 25/11/2016 [HyperLink19]
14 Báo cáo công tác tháng 11/2016 25/11/2016 [HyperLink19]
15 Báo cáo thành tích đề nghị công nhận " Trường học an toàn về An ninh trật tự năm 2016" 07/11/2016 [HyperLink19]
16 Đăng ký bài dạy tự chọn của GV tham dự GVG cấp huyện 27/10/2016 [HyperLink19]
17 Danh sách GV tham dự Hội thi GVG cấp huyện 27/10/2016 [HyperLink19]
18 Báo cáo công tác tháng 10/2016 25/10/2016 [HyperLink19]
19 Báo cáo công tác tháng 10/2016 25/10/2016 [HyperLink19]
20 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" 15/10/2016 [HyperLink19]
1234