PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai16:04:14 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai16:02:24 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai15:51:53 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai15:48:47 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKHH-00116
5Khách vãng lai15:44:47 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6741
6Khách vãng lai15:41:29 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai15:36:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11777
8Khách vãng lai15:36:19 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
9Khách vãng lai15:33:31 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai15:28:50 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai15:25:28 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11729
12Khách vãng lai15:24:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
13Khách vãng lai15:24:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai15:23:56 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=403
15Khách vãng lai15:21:40 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
16Khách vãng lai15:12:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai15:12:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai15:02:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6832
19Khách vãng lai15:02:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai14:52:39 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
21Khách vãng lai14:49:54 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
22Khách vãng lai14:41:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01149
23Vũ Văn Dẫn14:40:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
24Vũ Văn Dẫn14:39:45 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
25Vũ Văn Dẫn14:39:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
26Vũ Văn Dẫn14:38:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
27Khách vãng lai14:38:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Vũ Văn Dẫn14:38:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
29Vũ Văn Dẫn14:38:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
30Khách vãng lai14:37:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai14:36:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
32Khách vãng lai14:36:54 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai14:35:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai14:28:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
35Khách vãng lai14:28:10 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
36Khách vãng lai14:27:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
37Khách vãng lai14:27:35 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
38Khách vãng lai14:27:24 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
39Khách vãng lai14:27:04 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
40Khách vãng lai14:26:49 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
41Khách vãng lai14:26:35 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
42Khách vãng lai14:26:10 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
43Khách vãng lai14:17:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
44Khách vãng lai14:17:06 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
45Khách vãng lai14:16:41 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Khách vãng lai14:16:25 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
47Khách vãng lai14:13:01 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai14:12:51 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai14:10:10 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01146
50Khách vãng lai13:59:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6833
51Khách vãng lai13:57:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6820
52Khách vãng lai13:52:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
53Khách vãng lai13:31:12 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
54Khách vãng lai13:31:01 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai13:01:06 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai12:53:34 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai12:50:27 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai11:57:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai11:39:31 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00087
60Khách vãng lai11:09:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
61Khách vãng lai11:03:43 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11678
62Khách vãng lai11:01:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-7-01-1
63Khách vãng lai11:01:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6752
64Khách vãng lai10:56:38 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-01148
65Khách vãng lai10:33:38 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
66Vũ Văn Dẫn09:50:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/danh_muc/chuyen_du_lieu.aspx
67Vũ Văn Dẫn09:47:24 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
68Vũ Văn Dẫn09:47:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/danh_muc/chuyen_ten_giao_vien.aspx
69Vũ Văn Dẫn09:46:56 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/danh_muc/chuyen_ten_giao_vien.aspx
70Nguyễn Đăng Đức09:46:41 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
71Khách vãng lai09:38:25 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
72Khách vãng lai09:38:15 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
73Khách vãng lai09:33:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
74Nguyễn Đăng Đức09:29:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
75Nguyễn Đăng Đức09:29:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
76Khách vãng lai09:29:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
77Khách vãng lai09:29:17 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai09:29:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login.aspx
79Khách vãng lai09:29:05 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai09:29:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
81Trịnh Thị Hậu09:28:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
82Trịnh Thị Hậu09:28:24 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Update_main_hoc_sinh_THCS_ho_so.aspx
83Trịnh Thị Hậu09:28:14 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
84Trịnh Thị Hậu09:27:50 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_lai_diem.aspx
85Trịnh Thị Hậu09:27:26 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
86Trịnh Thị Hậu09:27:21 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
87Trịnh Thị Hậu09:27:18 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Trịnh Thị Hậu09:27:16 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
89Trịnh Thị Hậu09:25:45 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Form_nhap_ho_so_gv.aspx
90Trịnh Thị Hậu09:25:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
91Trịnh Thị Hậu09:24:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
92Trịnh Thị Hậu09:24:52 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
93Trịnh Thị Hậu09:24:46 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
94Trịnh Thị Hậu09:24:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Trịnh Thị Hậu09:24:42 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
96Trịnh Thị Hậu09:24:39 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
97Khách vãng lai09:24:25 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login.aspx
98Vũ Thị Hiền09:24:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
99Vũ Thị Hiền09:24:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
100Khách vãng lai09:24:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
101Vũ Thị Hiền09:24:18 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
102Nguyễn Đăng Đức09:24:13 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
103Nguyễn Đăng Đức09:24:11 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Nguyễn Đăng Đức09:23:36 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
105Nguyễn Đăng Đức09:23:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
106Nguyễn Đăng Đức09:23:18 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
107Nguyễn Đăng Đức09:22:23 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
108Nguyễn Đăng Đức09:21:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
109Vũ Thị Hiền09:21:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
110Nguyễn Đăng Đức09:20:42 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
111Vũ Thị Hiền09:20:36 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
112Nguyễn Đăng Đức09:20:27 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
113Nguyễn Đăng Đức09:20:15 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
114Vũ Thị Hiền09:20:04 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
115Khách vãng lai09:19:51 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai09:19:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
117Khách vãng lai09:19:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
118Khách vãng lai09:19:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
119Khách vãng lai09:19:19 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Khách vãng lai09:04:39 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
121Nguyễn Đăng Đức08:55:03 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/thong_ke_hoc_sinh.aspx
122Nguyễn Đăng Đức08:54:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
123Nguyễn Đăng Đức08:47:40 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
124Khách vãng lai08:47:19 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
125Nguyễn Đăng Đức08:41:50 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
126Nguyễn Đăng Đức08:40:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
127Nguyễn Đăng Đức08:40:53 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
128Nguyễn Đăng Đức08:31:04 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
129Nguyễn Đăng Đức08:30:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
130Nguyễn Đăng Đức08:28:51 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
131Khách vãng lai08:28:42 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
132Khách vãng lai08:28:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai08:28:11 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai08:20:16 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
135Vũ Hữu Cường08:06:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_td/nhap_diem.aspx
136Vũ Hữu Cường08:06:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_td/nhap_diem.aspx
137Khách vãng lai08:06:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
138Khách vãng lai08:06:18 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
139Khách vãng lai07:54:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai07:40:30 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6833
141Khách vãng lai07:33:36 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai07:32:17 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11781
143Khách vãng lai06:39:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
144Khách vãng lai06:38:20 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
145Khách vãng lai06:27:44 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
146Khách vãng lai06:27:02 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00403
147Khách vãng lai05:57:37 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
148Khách vãng lai05:40:12 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
149Khách vãng lai05:38:35 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
150Khách vãng lai05:26:41 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
151Khách vãng lai05:05:09 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-2
152Khách vãng lai05:04:54 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-2
153Khách vãng lai04:56:07 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
154Khách vãng lai04:44:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
155Khách vãng lai04:09:00 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11784
156Khách vãng lai03:59:41 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
157Khách vãng lai03:52:40 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
158Khách vãng lai03:42:35 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
159Khách vãng lai03:42:34 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
160Khách vãng lai03:22:58 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
161Khách vãng lai03:09:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
162Khách vãng lai02:58:06 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-2
163Khách vãng lai02:41:22 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
164Khách vãng lai02:33:05 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11775
165Khách vãng lai02:32:03 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/default.aspx
166Khách vãng lai01:46:48 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11778
167Khách vãng lai01:31:19 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
168Khách vãng lai01:12:33 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6835
169Khách vãng lai01:04:30 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
170Khách vãng lai00:40:57 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
171Khách vãng lai00:30:52 http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15 11 2018