PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:43:28
2Khách vãng lai15:07:06
3Khách vãng lai15:06:23
4Khách vãng lai12:51:17
5Khách vãng lai12:50:30
6Khách vãng lai12:24:34
7Khách vãng lai12:24:33
8Khách vãng lai12:24:33
9Khách vãng lai12:24:30
10Khách vãng lai12:24:25
11Khách vãng lai12:24:24
12Khách vãng lai12:24:09
13Khách vãng lai12:17:34
14Khách vãng lai11:53:27
15Khách vãng lai11:53:27
16Khách vãng lai11:42:54
17Khách vãng lai11:12:11
18Khách vãng lai11:12:10
19Khách vãng lai11:12:09
20Khách vãng lai11:12:08
21Khách vãng lai11:12:07
22Khách vãng lai11:12:06
23Khách vãng lai11:12:06
24Khách vãng lai11:12:05
25Khách vãng lai11:12:04
26Khách vãng lai11:12:02
27Khách vãng lai11:12:01
28Khách vãng lai11:11:59
29Khách vãng lai11:11:58
30Khách vãng lai11:11:57
31Khách vãng lai11:11:56
32Khách vãng lai11:11:53
33Khách vãng lai11:11:45
34Khách vãng lai11:11:41
35Khách vãng lai11:11:40
36Khách vãng lai11:11:39
37Khách vãng lai10:21:48
38Khách vãng lai10:21:48
39Khách vãng lai10:21:48
40Khách vãng lai10:21:48
41Khách vãng lai09:46:25
42Khách vãng lai09:46:25
43Khách vãng lai09:20:26
44Khách vãng lai09:20:25
45Nguyễn Thị Anh08:42:35
22 9 2019