PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:35:51
2Khách vãng lai15:34:33
3Lê Thị Huyền15:08:57
4Khách vãng lai11:46:12
5Khách vãng lai10:58:21
6Nguyễn Đăng Đức10:02:42
7Khách vãng lai09:42:11
8Khách vãng lai09:42:06
9Khách vãng lai08:24:34
10Khách vãng lai04:22:30
11Khách vãng lai02:19:17
12Khách vãng lai01:54:58
13Khách vãng lai00:23:30
14Khách vãng lai00:23:28
15Khách vãng lai00:23:26
16Khách vãng lai00:23:22
17Khách vãng lai00:23:18
18Khách vãng lai00:23:09
19Khách vãng lai00:23:07
20Khách vãng lai00:23:04
21Khách vãng lai00:23:00
22Khách vãng lai00:22:57
23Khách vãng lai00:22:42
24Khách vãng lai00:22:39
25Khách vãng lai00:22:35
26Khách vãng lai00:22:31
27Khách vãng lai00:22:27
28Khách vãng lai00:22:24
29Khách vãng lai00:22:23
30Khách vãng lai00:22:20
31Khách vãng lai00:22:13
32Khách vãng lai00:22:07
12 12 2019